BÉ DAK SONG

Em Mai Nhật Trường (sinh 2004) gia đình hiện sinh sống tại thôn 3 xã Nam Bình huyen Đắk Song, tinh Đắk Nông, bị bí tiểu, sỏi thận, nhập viện tại BV Đa khoa Đắk Lắk ngày 03/6/2019, nằm tại giương 15 khoa cấp cứu ngoại (tầng 6), đã mổ 1 lần bị nhiễm trùng, phải mổ lại; Hiện phải đưa em đi Sài gòn cấp cứu, nhưng gia đình quá nghèo, mẹ em (ĐT:035 687 5233) chỉ mượn được trong làng 2 triệu đồng, tối nay em phải vô Sg bằng xe khách chứ không thể hợp đồng đuoc 1 chuyến xe riêng, và hiện rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ cho em điều tri bệnh; các MTQ có điều kiện xin giúp trực tiếp cho gia đình em nhé – tối nay em được chuyển vô Bệnh viện Nhi Đồng 2 -Xin cám ơn các tấm lòng nhân ái