CHỊ KHIÊM

Chị Khiêm (chị ngoài 40 tuổi) đang sống cùng con trai, học lớp 6, ở xã Ea Na, huyện Krông Ana, làm nghề buôn bán ve chai thì bị tai nạn, cuối năm 2015, không còn khả năng lao động, hàng tháng được nhà nước trợ cấp 402.000 đồng/ tháng (trợ cấp cho người khuyết tật), chị thuộc hộ nghèo của xã Ea Na, cần các MTQ giúp đỡ vật dụng, áo quần, sách vở…